Fons

Classificació

El fons de la secció de literatura infantil de la biblioteca, i per tant també la Bebeteca, està classificat per nivell lector (i no per edat lectora).


Una de les seccions de la Bebeteca és el Racó de Famílies, on hi trobareu llibres sobre bebès, embaràs i part, cançoners… L’objectiu del racó és donar resposta als dubtes, curiositats, preocupacions i/o necessitats informatives que sorgeixen en el procés de criança i educació dels infants. S’adreça a mares, pares, educadors/es i a tota persona interessada o que necessiti informació sobre la primera infància.

Criteris de selecció

Per fer la tria del fons es fan servir els següents criteris:

  • Primarà el criteri de qualitat per damunt del criteri de consum. No se segueixen tendències de moda a menys que el nivell de qualitat sigui superior.
  • Es pretén oferir un ventall de literatura infantil universal: Obres d’autors/es de referència en el món de la petita infància, tant clàssics com actuals, tant propis com de fora.
  • Es donarà especial rellevància a l’expressió artística. En aquest sentit es buscarà oferir exemplars de tendències diferents on el vincle literatura-art quedi palès.
  • Els llibres han de presentar una visió positiva de la humanitat.
  • Hi haurà presència dels diferents formats pensats per aquesta edat: abecedaris i sil·labaris, imatgiaris, cançoners, llibres durs, de plàstic i de roba, llibres muts, llibres pop-up, llibres gegants, primeres revistes…