Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila

L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila està situada al Barri de Lourdes de Mollet del Vallès, molt a prop de Parets del Vallès, i és una de les dues escoles d’educació especial de titularitat municipal de la comarca del Vallès Oriental. Gestionada per l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD), a partir de 2018 l’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila va començar a formar part de la Xarxa de centres municipals d’educació especial de la Diputació de Barcelona. El centre acull alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 21 anys i provinents de més de 24 poblacions.

Fa més de 30 anys que la Biblioteca Can Butjosa col·labora amb l’Escola Can Vila. Cada curs es fan visites escolars dels alumnes a la biblioteca i Hores del Conte a l’escola.

Les activitats estan orientades als grups de:
-Infantil.
-Primària.
-Habilitats bàsiques i d’interacció amb l’entorn.
-Atenció i Educació Integral.

Els objectius són:
-Obrir la biblioteca a la inclusió.
-Atendre la diversitat.
-Oferir una activitat que té el llibre com a eix i adaptada a cada grup escolar.
-Treballar els hàbits que es donen normalment a la biblioteca: escolta atenta, concentració, atenció…

Visites escolars

Periodicitat: trimestral.
Durada: una hora.
Activitat: la visita consta de tres parts:
-Rebuda: els donem la benvinguda. Presentació de les normes a través del follet.
-ŸEstona de mirar llibres sobre temes treballats a l’escola o temes d’interès del moment.
-ŸHora del Conte a la Bebeteca.

Hora del conte a l’escola

Periodicitat: trimestral.
Durada: uns 45 minuts.
Activitat: Hora del Conte dins l’aula de l’escola, adreçada a grups que, per determinades circumstàncies, no es poden desplaçar a la biblioteca. El personal de la biblioteca es desplaça a l’escola per fer l’Hora del Conte programada prèviament.