Presentació

La bebeteca és la secció de la biblioteca específicament pensada per als infants de 0 a 6 anys i les seves famílies. La Bebeteca de la Biblioteca Can Butjosa va ser inaugurada l’any 1991 i va ser una de les primeres bebeteques del país.
Ja existien experiències semblants a d’altres països d’Europa, com el Boekstart (Països Baixos), el Bookstart (Regne Unit) o les Bebethèques franceses.
L’any 1996 la Biblioteca Can Butjosa va guanyar el rècord català amb el lector d’edat més precoç!