Miniguies de lectura

PROPERAMENT

Confeccionades a la biblioteca, pretenen oferir contes al voltant de temes diversos que puguin ser d’interès, tenen a veure amb el creixement emocional dels fills.

La selecció de temes ve donada per l’interès que han mostrat pares i mares al llarg del temps.

Contes per mirar a casa plegats amb el fill o la filla, per poder abordar, parlar o compartir alguna situació o fet: