La biblioteca educadora

L’eix fonamental de la nostra biblioteca és la lectura i la finalitat que perseguim les persones que hi treballem és unir llibres amb lectors/es, ja que la lectura és una eina de creixement personal i de llibertat individual indispensable. Ho aconseguim mitjançant els objectius generals, els objectius específics, les activitats i els reforços.

Com diu el Follet: «Llegir és viure infinitat de vides!»