Objectius específics

 1. Donar a conèixer la biblioteca.
 2. Potenciar l’ús de la biblioteca.
 3. Donar a conèixer les normes de la biblioteca.
 4. Ajudar els usuaris a adquirir hàbits de comportament: el silenci, l’ordre, escoltar amb atenció, arreglar llibres, etc.
 5. Ajudar els usuaris a orientar-se a l’interior de la biblioteca i identificar les diferents seccions.
 6. Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
 7. Donar a conèixer als lectors les diferents fonts d’informació: llibres, dossiers, publicacions periòdiques…
 8. Ajudar els lectors a conèixer la utilitat de les diferents obres de referència: bibliografies, diccionaris, enciclopèdies, anuaris…
 9. Ajudar els usuaris a comprendre els diferents elements que li permetran identificar un document: autor, il·lustrador, títol, ISBN, col·lecció…
 10. Donar a conèixer com estan classificats els llibres: CDU, centres d’interès, nivells de lectura.
 11. Donar a conèixer la memòria de la biblioteca.
 12. Que els usuaris aprenguin a explorar la memòria de la biblioteca: el catàleg col·lectiu.
 13. Adonar-se del camí que han fet com a usuaris de la biblioteca.
 14. Que els usuaris puguin demostrar que coneixen les normes, les respecten i saben com utilitzar la biblioteca.
 15. Encomanar ganes de llegir.
 16. Ajudar els usuaris a adonar-se del seu camí com a lectors.
 17. Demostrar que són bons lectors als altres companys de llibre.
 18. Sensibilitzar els lectors vers la il·lustració.
 19. Fomentar la visió del llibre com a resposta de la vida de cada dia.
 20. Donar a conèixer als usuaris el camí que segueix el llibre des que arriba a la biblioteca fins que poden disposar d’ell.
 21. La nostra biblioteca és un pas vers les altres biblioteques.
 22. Que les persones que utilitzen la biblioteca se n’adonin dels drets i deures que com a persones, usuaris i lectors de la nostra biblioteca tenen i que cal que respectin els de les altres persones.
 23. Ajudar els usuaris a conèixer d’altres nens, joves i adults d’altres àmbits culturals i socials.
 24. Ajudar els nostres usuaris a integrar-se en el poble en el que viuen.
 25. Ajudar els nostres usuaris a esdevenir ciutadans del món.