Pla de Lectura

  • L’any 1993 es va iniciar el Pla de Lectura Municipal de Parets del Vallès. Per aquest motiu podem parlar en termes generacionals pel que fa a lectura.
  • És un pla que, des del seu començament, va tenir clar que el seu fruit es recolliria a mig i llarg termini.
  • Es tracta d’un servei específic de foment de la lectura i formació literària dels infants dins l’horari escolar.
  • S’organitza a través d’una roda d’Hores del Conte de 1r a 4t, i una roda de presentacions de llibres i tertúlies literàries a 5è i 6è. Tot amb periodicitat mensual.