Visites escolars

La Biblioteca Can Butjosa està oberta a tothom, però sobretot, per la seva especialització, està particularment indicada per als infants i joves. Són ells els qui es pretén que coneguin la biblioteca des de ben petits, ja que a Can Butjosa es creu fermament en el fet que si s’aconsegueix establir amb ells una bona relació, aquesta serà beneficiosa per ambdues parts.

Així, Can Butjosa està contínuament rebent visites d’escoles de tota Catalunya, tot i que centra la seva atenció en oferir un bon programa de visites a les escoles i centres de Parets del Vallès.

En la relació biblioteca-escoles del poble Can Butjosa ha establert, junt amb el professorat, un principi prioritari: que no hi hagi cap infant que deixi l’escola sense haver visitat mai la biblioteca.

Això, sumat a l’activitat del Pla de Lectura Municipal que estableix un fort vincle entre la biblioteca i les escoles que hi participen, és un dels factors que fan que els infants coneguin, visitin i siguin conscients que la biblioteca és un lloc que els hi és completament dedicat.

Els destinataris de les visites didàctiques són aquells infants i joves en edat escolar, alumnes, com s’ha esmentat abans, de centres educatius de tota Catalunya. Com pot observar-se doncs, la franja d’edat és molt àmplia i això fa que tant puguin venir infants d’escoles bressol com joves que estan cursant un grau superior, tot passant per la resta de nivells compresos en el sistema educatiu català.

L’objectiu general és donar a conèixer la biblioteca i el seu funcionament als infants i joves, tant de Parets del Vallès com de la resta de Catalunya. Els objectius específics són:

  • Saber què és una biblioteca.
  • Saber què es pot venir a fer a una biblioteca.
  • Conèixer les normes de conducta a la biblioteca.
  • Conèixer com funciona el catàleg.
  • Mostrar com s’organitza una biblioteca.
  • Facilitar la informació necessària per moure’s per la Biblioteca Can Butjosa.
  • Mostrar una visió positiva dels llibres i de la lectura.
  • Presentar la biblioteca com un centre obert al món, que promou la tolerància, la llibertat d’idees i el respecte a totes les cultures.

Si sou un centre escolar, podeu consultar el document informatiu de visites escolars.