Visites de formació

Visites de formació per donar a conèixer la biblioteca a futurs professionals o a professionals en actiu que volen treballar la lectura.

Els destinataris de les visites de formació són estudiants de cicles formatius específics (Educació Infantil, Animació Socio-cultural, Integració Social), estudiants universitaris d’estudis afins a la biblioteca, i professionals de l’àmbit de la biblioteconomia i l’educació.

Els objectius específics són:

  • Conèixer la biblioteca i la seva manera de treballar.
  • Reflexionar sobre el paper de la biblioteca com a agent integrador, de cohesió social i de promoció de la lectura.
  • Afavorir el treball conjunt entre la biblioteca i altres professionals de l’àmbit d’educació i l’animació socio-cultural.
  • Reflexionar sobre la lectura com a eina de creixement i llibertat individual.

Aquesta visita consta de les parts següents:

Acollida. La biblioteca amb ulls d’infant
Es convida als estudiants o professionals a descobrir la biblioteca com si fossin infants (en aquesta part els ajudem a trobar el nen o nena que portem a dins). Se’ls expliquen conceptes clau que determinen el funcionament de la BIBLIOTECA EDUCADORA.

Visita turística
Per parelles o petits grups, els visitants descobreixen la biblioteca lliurement. Es tracta que parin atenció a tot el que observen per tal de participar activament a la següent part de la visita: La biblioteca amb ulls de futur professional.

La biblioteca amb ulls de futur professional
És un espai de reflexió entorn la biblioteca, la lectura i la pràctica professional. Fem una explicació a totes les preguntes sorgides durant la primera part de la visita.

  • Per què? La filosofia de la biblioteca i els seus objectius principals. Asseguts al voltant d’una taula plena de llibres descobrirem, a través dels contes, els valors que propugna la biblioteca.
  • Com? El seu programa de serveis i activitats. Destacarem el que sigui més adequat al perfil de cada grup.

Hora del conte
Contes al voltant de la lectura, del món interior, del poder de la imaginació…