Normativa d’ús Bebeteca

  • La Bebeteca és la secció de la biblioteca destinada als infants de 0 a 6 anys.
  • La Bebeteca és un espai per venir en família. Els infants han de venir acompanyats d’un adult o d’una persona prou gran per fer-se’n responsable.
  • L’estona d’estada a la Bebeteca pot ser diferent d’un infant a un altre en funció de la seva capacitat de permanència. Quan estigui cansat, millor marxar i tornar un altre dia que forçar l’estar quiet i en silenci.
  • El lema o frase que defineix la Bebeteca és Quan la lectura és mirar i escoltar. Aquesta frase aborda directament a l’adult com a conductor de l’estona a la Bebeteca i l’interpel·la com a mediador entre els llibres i els infants.
  • Es tracta d’un espai per mirar llibres, i no tant per jugar. Tot i així el joc és permès a la Bebeteca sempre que sigui al voltant dels contes (explicar contes a la mama o al papa, als ninos, parlar amb el conte, endreçar els contes dins la caixa, o aquelles accions provocades per la lectura del conte).
  • Els progenitors han d’estar pendents dels seus/ves fills/es en tot moment, ajudant-los a cercar llibres, mirant-los plegats i mostrant en tot moment una actitud d’acord amb l’espai: parlar fluix (encara que l’infant parli alt), fomentar l’escolta atenta, respectant el seu ritme i capacitat d’atenció.
  • La Bebeteca disposa de mobiliari adequat per mirar llibres asseguts, estirats, sols o en família. Els coixins permeten asseure’s l’infant a la falda i descobrir els contes plegats. És la sala de la biblioteca habilitada per a aquesta funció. No es pot traslladar el mobiliari a una altra banda de la biblioteca.
  • En acabar l’estona de Bebeteca, s’animarà a l’infant a recollir el material (com a casa), i dipositar-lo en una caixa per a tal efecte. No cal un ordre exhaustiu, es tracta que interioritzi que a la Bebeteca també es recull, com a l’escola i com a la pròpia llar.
  • El personal de la biblioteca està a disposició de qualsevol dubte que pugui sorgir, tant de recerca de llibres, com donar suport en cas de crisi (plors, rebequeries).

Consulta aquí el díptic amb la normativa de la Bebeteca