Normativa d’ús Bebeteca

  • La Bebeteca és la secció de la biblioteca destinada als infants de 0 a 6 anys.
  • La Bebeteca és un espai per venir en família. Els infants han de venir acompanyats d’un adult o d’una persona prou gran per fer-se’n responsable.
  • L’estona d’estada a la Bebeteca pot ser diferent d’un infant a un altre en funció de la seva capacitat de permanència. Quan estigui cansat, millor marxar i tornar un altre dia que forçar l’estar quiet i en silenci.
  • El lema o frase que defineix la Bebeteca és Quan la lectura és mirar i escoltar. Aquesta frase aborda directament a l’adult com a conductor de l’estona a la Bebeteca i l’interpel·la com a mediador entre els llibres i els infants.
  • Es tracta d’un espai per mirar llibres, i no tant per jugar. Tot i així el joc és permès a la Bebeteca sempre que sigui al voltant dels contes (explicar contes a la mama o al papa, als ninos, parlar amb el conte, endreçar els contes dins la caixa, o aquelles accions provocades per la lectura del conte).
  • Els progenitors han d’estar pendents dels seus/ves fills/es en tot moment, ajudant-los a cercar llibres, mirant-los plegats i mostrant en tot moment una actitud d’acord amb l’espai: parlar fluix (encara que l’infant parli alt), fomentar l’escolta atenta, respectant el seu ritme i capacitat d’atenció.
  • La Bebeteca disposa de mobiliari adequat per mirar llibres asseguts, estirats, sols o en família. Els coixins permeten asseure’s l’infant a la falda i descobrir els contes plegats. És la sala de la biblioteca habilitada per a aquesta funció. No es pot traslladar el mobiliari a una altra banda de la biblioteca.
  • En acabar l’estona de Bebeteca, s’animarà a l’infant a recollir el material (com a casa), i dipositar-lo en una caixa per a tal efecte. No cal un ordre exhaustiu, es tracta que interioritzi que a la Bebeteca també es recull, com a l’escola i com a la pròpia llar.
  • El personal de la biblioteca està a disposició de qualsevol dubte que pugui sorgir, tant de recerca de llibres, com donar suport en cas de crisi (plors, rebequeries).